Πολιτική επιστροφής προϊόντος ή/και επιστροφής χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αν δεν παραδοθεί το παραγγελθέν προϊόν και ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του με το σωστό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.

 

Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος

Όλα τα προϊόντα του nexusacoustics.gr (Nexus Acoustics) καλύπτονται από εγγυήσεις τουλάχιστον ενός χρόνου καλής λειτουργίας από τις Ελληνικές αντιπροσωπείες εισαγωγής τους. Σε περίπτωση ελλατωματικού προϊόντος γίνεται επιστροφή μετά από επικοινωνία με την nexusacoustics.gr

 

Πολιτική ακύρωσης συναλλαγής

Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρόνο εώς την αποστολή της από το κατάστημα.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του περί υπαναχώρησης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και συγκεκριμένα κλειστή (και αν παραδόθηκε σφραγισμένη σε πλαστικό τύπου ζελατίνα, η ζελατίνα αυτή πρέπει να είναι άθικτη και να μην έχει σκιστεί) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων θα βαρύνει τον Πελάτη.

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εταιρεία θα ενημερωθεί για την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει, η Εταιρεία θα επιστρέψει κάθε πληρωμή που κατέβαλε ο Πελάτης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων τυχόν συμπληρωματικών εξόδων που θα οφείλονται σε επιλογή του Πελάτη να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η Εταιρεία προσφέρει. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια μέσα πληρωμής που ο Πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη.

Η Εταιρεία, δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος, μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο Πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι επέστρεψε τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των αγαθών.

Ο Πελάτης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει του παρόντος όρου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά δεν δικαιούσθε άσκηση υπαναχώρησης σε προϊόντα όπως πχ ακουστικά και μικρόφωνα για λόγους υγιεινής, όπως και σε αγαθά που εξατομικεύονται κατά τις προδιαγραφές του πελάτη, αγαθά που μετά την παράδοση εκ της φύσης τους είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία και αγαθά τα οποία κατά τον χρόνο της παραγγελίας από τον πελάτη τελούσαν σε κατάσταση πώλησης κατά τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα με αναφορά “κατόπιν παραγγελίας”.